Календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Полезные ссылки
{SLINKS}
Архив статей
Июнь 2017 (1)
Апрель 2017 (1)
Ноябрь 2016 (2)
Декабрь 2015 (1)
Октябрь 2015 (4)
Сентябрь 2015 (1)
Токмак » Инфо из гос. служб » ЗАКОН УКРАЇНИ Про громадянство України

ЗАКОН УКРАЇНИ Про громадянство України

автор: Андрей (19-02-2010, 16:17)
ЗАКОН У К Р А Ї Н И
Про громадянство України
Цей Закон відповідно до Конституції України
визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.
Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
громадянство України — правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках;
громадянин України — особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України;
іноземець — особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;
особа без громадянства — особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином;
реєстрація громадянства України — внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи;
проживання на території України на законних підставах — проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні;
свідоцтво про належність до громадянства України — документ, який підтверджує належність особи віком до 16 років до громадянства України із зазначенням підстав його набуття;
тимчасове посвідчення громадянина України — документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.
Належність до громадянства України
Громадянами України є:
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;
2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України “Про громадянство України” (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис “громадянин України”, а також діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття;
4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.
Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 серпня 1991 року, зазначені у пункті 2, — з 13 листопада 1991 року, а у пункті 3, — з моменту внесення відмітки про громадянство України.
Документи, що підтверджують громадянство України
Документами, що підтверджують громадянство України, є:
1) паспорт громадянина України; 2) свідоцтво про належність до громадянства України;3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;4) тимчасове посвідчення громадянина України;5) проїзний документ дитини;6) дипломатичний паспорт;7) службовий паспорт;8) посвідчення особи моряка;9) посвідчення члена екіпажу;10) посвідчення особи на повернення в Україну.
Підстави набуття громадянства України
Громадянство України набувається:
1) за народженням;2) за територіальним походженням;3) внаслідок прийняття до громадянства;4) внаслідок поновлення у громадянстві;5) внаслідок усиновлення;6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;
7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;8) у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;9) внаслідок встановлення батьківства;10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Прийняття до громадянства України
Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України
та законів України;
2) зобов’язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві (для осіб, які були громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що вони не є громадянами іншої договірної сторони).
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років.
Ця умова не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах, і на особу, яка постійно проживає в Україні на законних підставах та перебувала з громадянином України понад два роки у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті.
4) отримання дозволу на постійне проживання в Україні.
Ця умова не поширюється на осіб, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України, а також на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.
Поновлення у громадянстві України
Особа, яка після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном, за відсутності обставин, передбачених частиною п’ятою статті 9 цього Закону.
Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення
Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, а другий — особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.
Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий — іноземцем, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.
Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування
Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і над якою встановлено опіку чи піклування громадян України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга — особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування.
Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства або іноземцем і над якою встановлено опіку чи піклування осіб, одна з яких є громадянином України, а друга — іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування, якщо вона у зв’язку з встановленням опіки чи піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем.
Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в державному дитячому закладі України, що по відношенню до неї виконує обов’язки опікуна чи піклувальника, або в дитячому будинку сімейного типу, якщо хоча б один з батьків-вихователів є громадянином України, стає громадянином України з моменту влаштування в такий заклад, за умов, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими.
Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України
Іноземець або особа без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах, визнані судом недієздатними, над якими встановлено опіку громадянина України, набувають громадянство України з моменту набрання чинності рішенням про встановлення опіки.
Набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них
Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є особою без громадянства, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.
Дитина, яка є особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.
Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, батьки якої перебувають у громадянстві України, реєструється громадянином України за клопотанням одного з батьків.

Набуття громадянства України дитиною внаслідок встановлення батьківства
У разі встановлення батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнається громадянин України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання стає громадянином України.
Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства України
Набуття громадянства України дітьми віком від 15 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

Начальник СГІРФО Токмацького МВ
ГУМВС України в Запорізькій області
капітан міліції Пінчук І.В.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор у справах громадянства, імміграціїї та реєстрації фізичних осіб Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться за адресою :
м.Токмак вул. Революційна , 55 ( на територіїї Токмацької центральної лікарні).

Приймальні дні для громадян :

Вівторок, четвер з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 19.00
Субота з 09.00 до 14.00

Телефон для довідок : начальник 2-94-15;
Інспектори 4-64-38; 2–77–41.

Газета "Народна трибуна"
№7 (177) 18 лютого 2010 року

Теги: закон
 (голосов: 1)
Просмотров: 3956  Комментарии (0)  Распечатать
Другие новости по теме:
Теги

Требуется для просмотраFlash Player 9 или выше.

Показать все теги
Популярные статьи
Опрос
Бегающих по улицах Токмака собак, агрессивно перекатывающихся между собой, надо:

Оставить в покое, пусть бегают дальше
Оградить от общества любой ценой, ибо они могут причинить вред прохожим
Ловить и запирать в питомник
Начать отстреливать прямо на улицах
Утопить в остатках Молочной реки
Поступить гуманно и утопить их в тёплой воде...
Разделать на мясо, которым можно прокрмить детей из малообеспеченных семей
Наши друзья